Smlouva o půjčce nebo úvěru

Podle zákona je rozdíl mezi půjčkou a úvěrem. Zákon dokonce rozlišuje několik různých typů úvěrů.

Co je to půjčka?

Kaspická půjčka je popsána v Občanském zákoníku (Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník), konkrétně pak hlava pátá – smlouva o půjčce, paragrafy 657 a 658. Podle tohoto zákona:

Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu.

Důležité pro smlouvu o půjčce je to, že se jedná o tzv. „reálnou smlouvu“, pro její platnost je nutné, aby došlo ke skutečnému předání věci. To znamená, že pokud si půjčíte peníze a uzavřete smlouvu o půjčce, pak začíná platit, až ve chvíli kdy vám budou vyplaceny peníze (v hotovosti nebo bezhotovostně).

Přečtěte si také:  Nebankovní půjčky a peníze pro Benešov

Smlouva o půjčce může být jak písmenná, tak může být uzavřena i ústně. V případě ústní smlouvy o půjčce je určitě lepší mít nějaké svědky. A to i při smlouvě o půjčce v rodině

Co je to úvěr?

Jako úvěr se podle zákona označuje půjčka, úvěr nebo jiná finanční služba, která je v rozmezí 5000 Kč až 1880000 Kč. A nesmí se jednat o hypoteční úvěr nebo leasing. Jinou varietou je také vázaný spotřebitelský úvěr, který se vztahuje především na nákupy na splátky a jiné účelové úvěry.

Přečtěte si také:  Mám záznam v registru dlužníků a potřebuji peníze ihned

Zatímco smlouva o půjčce může být i ústní, smlouva o spotřebitelském úvěru musí být vždy písmenná. Přesná náležitosti smlouvy o spotřebitelském úvěru jsou popsány Příloze č. 3 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru: